Biuro usług projektowych i rzeczoznawstwa ochrona środowiska

Świadczy kompleksowe usługi konsultingowe i projektowe z zakresu: ochrony środowiska, rzeczoznawstwa higieniczno-sanitarnego oraz BHP i ergonomii, planowania przestrzennego, instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zarządzania projektami unijnymi i pozyskiwania dotacji. Szczegółowy zakres usług ...